2024-06-13

Mezarlık Defin İşlemleriCENAZE DEFİN RESMİ İŞLEMLERİ

     Bir yakınınız vefat ettiğinde bağlı bulunduğunuz belediyeye defin işlemleri için müracaat ederken pek fazla bir evraka gerek yoktur. Ölen kişinin nüfus cüzdanın ibraz edilmesi yeterlidir. Tüm işlemlerde düzenlenen belgelerden birer nüsha cenaze sahibine verilir.

    Nüfus cüzdanının yanında, ölen kişinin daha önce geçirmiş olduğu hastalıkları gösteren belgeler, raporlar ve varsa ilaçlarının getirilmesi ölüm sebebinin belirlenmesinde yardımcı olur.

    Ölüm meydana geldikten hemen sonra ölüye hiç dokunmadan belediyeye müracaat etmek gereklidir. Ölünün elbiselerinin çıkarılması, pozisyonun değiştirilmesi  veya yıkanması halinde ölüm sebebini tespit etmek zorlaşacağından belki de hiç gerekli olmadığı halde hadise adli mercilere intikal edebilir.

BİR YAKININIZ VEFAT ETTİĞİNDE YAPILMASI GEREKENLER

Evde vefat edenler için:

     Vefat eden kişi için öncelikle ölüm raporu hazırlanır. Bu rapor, bağlı bulunduğu belediyenin kurum tabibinden, sağlık ocağı doktorundan, resmi ve özel hastanelerden, tıp merkezlerinden, polikliniklerden, Alo 188 Cenaze biriminden veya herhangi bir doktordan resmi mühürle ve doktor kaşeli olarak tanzim edilir. Eğer bu rapor bağlı bulunduğu belediyenin kurum tabibi haricindeki diğer belirtilen yerlerden alınmışsa, gerekli görülmesi halinde belediye kurum tabibi tarafından onaylanır.

    Hazırlanan ölüm raporu ve vefat edenin nüfus cüzdanı ile ilçe belediyesi cenaze işlerine  müracaat edilir. Burada görevliler tarafından defin ruhsatı (gömme izin belgesi) ve (cenaze başka bir yere nakledilecekse) nakil belgesi hazırlanır. Eğer ölen kişinin nüfus cüzdanı yoksa bu durumda ilçe Nüfus Müdürlüğünden vukuatlı nüfus kağıdı örneği getirilerek, işleminizi yaptırabilirsiniz.

Hastanede vefat edenler için:   

    Hastanede vefat olduğunda, gömme izin belgesi hastane tarafından düzenlenir. Hastanedeki işlemlerin yapılabilmesi için vefat edenin nüfus cüzdanı istenir.

Hastane yetkilisinden alınan onaylı defin izin belgesi ile belediye müracaat edildiği zaman işlemler belediye görevlisi tarafından yapılır.

    Hastanede yatışı yapılmadan (Acil servis) vefat edenler için, doktor raporu ve nüfus cüzdanı aslı ile müracaat edildiği zaman işlemler belediye görevlisi tarafından yapılır.

Adli tıp vakaları için: 

   Belediyeler, sınırları içerisinde meydana gelmiş olan doğal (kalp krizi, kanser, yaşlılık vb. ) ölümlere defin ruhsatı vermek zorundadırlar. Ancak trafik kazası, zehirlenme, intihar gibi adli olaylarda ise savcılık tarafından gerekli araştırmaların yapılıp ondan sonra defin ruhsatı verilmesi gerekmektedir.

Tabibin cenazeyi gördüğü anda şüpheli bir durumla karşılaşması halinde, olayı savcılığa sevk etme yetkisi bulunmaktadır.

    Cenazenin işlemleri yapıldıktan sonra, savcılık geçici defin ruhsatı hazırlar. Hazırlanan bu geçici defin ruhsatını görevli belediye yasal defin ruhsatına çevirir, daha sonra defin işlemleri yapılır.

Günlük defin işlemleri;

  • Mezar Kazımı

 

gibi hizmetler,  belediyemiz tarafından ücretsiz verilmektedir.

Hakkımızda

The argument in favor of using filler text goes something like this: If you use arey real content in the Consulting Process anytime you reachtent.