(0342) 671 4033

Şatırhüyük Mahallesi Drone Çekimi 08,11,2019