(0342) 671 4033

Nogaylar Mahallesi Drone Çekimi 04,11,2019