(0342) 671 4033

Mevzuatlar


Belediye Hizmetlerinin Yürütülmesinde İhtiyaç Duyulan Kanunlar

5216 nolu Büyükşehir Belediyesi Kanunu

5393 nolu Belediye Kanunu

5018 nolu Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu