(0342) 671 4033

Kalite Hedeflerimiz&Kalite Politikamız

KALİTE HEDEFLERİMİZ

 • Personelin hizmet kalitesini yükseltmek ve personeli sürekli eğitime tabi tutmak,
 • Kaynakları etkin ve verimli kullanarak mali disiplini sağlamak,
 • Çağdaş kent kriterlerine uygun planlama yapmak ve yapı kalitesini yükselterek şehre modern bir görünüm kazandırmak.
 • Ulaşım hizmet kalitesini yükseltmek ve şehir içi trafiği rahatlatmak,
 • Su miktarını ve kalitesini artırarak, Avrupa Birliği ve Gıda Güvenliği kriterlerini yakalamak
 • İlçenin alt yapısını iyileştirmek, yeni projeler ve yatırımlar ile güçlendirmek,
 • Park-Yeşil Alan sayılarını ve kalitesini artırarak, yaşanabilir bir çevre, sağlıklı ve modern bir kent oluşturmak
 • Kentin ticari hayatına katkı sağlamak, bu amaçla meslek gruplarını ortak alanlarda buluşturma ve düzen sağlamak.
 • Bilişim teknolojilerini kullanarak Belediyemiz hizmetlerini etkin ve verimli kılmak
 • Kültür ve tanıtım faaliyetlerini etkin kılarak şehrin kültür ve turizmine katkı sağlamak
 • Dar gelirli ve muhtaç ailelerin hayat standardını yükseltmek
 • Spor alt yapı hizmetlerini iyileştirerek, her yaştan insanımızı sportif faaliyetlere katılmaya teşvik etmek
 • Belediye hizmetlerini halka tanıtmak ve yönetişimi etkin kılmak,
 • Belediye hizmetlerini hızlı ve verimli yapmak.

 • KALİTE POLİTİKAMIZ

  NURDAĞI BELEDİYESİ OLARAK;

  • Hizmet sunduğumuz toplumumuza hizmet etmek ana gayemizdir. Halkımızın isteği ve ricası bizim için emirdir. Adilane, Kurumumuzun şartlarına uygun, Çevreye duyarlı, Kanunlara ve toplum kurallarına uymak şartı ile hizmet sunmayı ana gaye edindik.

  • Var olma nedenimiz olan halkımızın isteklerinin anlaşılması, doğru ve uygun çözümlerin sunulması amacıyla Nurdağı Belediyesi’nin tüm birimlerinde görevli çalışanlarımızın Vatandaş Memnuniyeti bilincinde çalışması ana kuralımızdır.

  • Sunduğumuz hizmetlerde vatandaşımızın beklenti ve isteklerini karşılayabildiğimiz kadar kaliteli olduğumuzun, beklentileri karşılamak hatta aşmakla kalite düzeyimizi artıracağımızın bilincinde bir çalışma azmi içerisinde olacağız.

  • Gerek hizmet, gerekse hizmeti sunuş kalitemizi arttırmak amacıyla, sürekli gelişim ve eğitimlerle, hizmet sunabilme niteliklerimizi vatandaşın taleplerini en üst seviyede karşılayacak hale getirmek için çaba göstermekteyiz.

  • Kalitenin, Halkımıza sadece gülümsemek değil, halkımızın istek ve taleplerini karşılayarak yüzünü güldürmek olduğu bilincinde çalışmaktayız.

  • Katılımcı bir yönetişim anlayışıyla karar almak ve uygulamak, vatandaş memnuniyetini sağlamak,

  • Sosyal bir belediyecilik anlayışıyla kurumumuzu yönetmek, Zamanın değerli olduğunu bilerek, Hizmette ben değil BİZ olma bilincini tüm çalışanlara aşılamak.