(0342) 671 4033

Birim Müdürleri

BİRİM MÜDÜRLERİ ve MEMURLUKLAR
         Yazı İşleri Müdür v.      Mali Hizmetler Müdür v.

İmar ve Şehircilik İşleri & Fen İşleri

                   Müdür v. Kültür ve Sosyal İşler Müdürü                Zabıta Amiri          Evlendirme Memurluğu


          Yazı İşleri                   Veteriner Hekim           Evrak Arşiv


.
     Belnur Şirket Müdürü
                                         Nurbel Şirket Müdürü