(0342) 671 4033

Birim Müdürleri..

BİRİM MÜDÜRLERİ ve MEMURLUKLAR
         Yazı İşleri Müdür v.      Mali Hizmetler Müdür v.

İmar ve Şehircilik İşleri & Fen İşleri

                   Müdür v. Kültür ve Sosyal İşler Müdürü                Zabıta Amiri          Evlendirme Memurluğu


          Emlak Memurluğu                  Veteriner Hekim           Evrak Arşiv


.
     Belnur Şirket Müdürü
                                         Nurbel Şirket Müdürü