(0342) 671 4033

Sinek ve Haşere Mücadele Çalışmaları

   Nurdağı  Belediyesi mücavir alan sınırlarında  vektörle mücadele ekipleri;  kapalı ve açık alanlarda her mevsim belirli bir program dahilinde okul, hastane, öğrenci yurtları, askeri kışla, dispanser vb. gibi tüm resmi kurumlarda resmi talepler doğrultusunda vektörlere karşı mücadele yapmaktadır.Aynı zamanda haşerelerin üreme alanları tespit edilerek gerekli müdahaleler yapılmaktadır. Periyodik olarak logarlar, kanalizasyonlar, su birikintileri, apartman bodrum katları, ilaçlanmaktadır.Halk sağlığı ilke edinilerek vektörle mücadele çalışmalarını yürütmekteyiz.

 1. MÜCADELE ETTİĞİMİZ ZARARLILAR

  Sivrisinek

  Karasinek

  Hamamböcekleri vb. haşereler.

  VEKTÖR  NEDİR?
  Herhangi bir bulaşıcı hastalık etmenini taşıyan ve hastalığın bulaşmasını aracılık eden canlılara vektör denir. Belediyemiz Çevre Koruma ve Kontrol için  vektörlerle mücadele etmektir.
  Yukarıda saydığımız haşerelerden sivrisinekler bulaşıcı hastalıkları aracılık eden canlılar arasında biyolojik potansiyelleri en yüksek olanıdır. İnsanlarla birlikte sıcak ve soğuk bir çok hayvanlardan kan emmeleri, kutuplar hariç dünyanın her yerinde yaşamaları, çok sayıda döl vermeleri, adaptasyon yetenekleri, çok sayıda salgın hastalığın etkenini taşıması vb. nedenlerden dolayı kan emen haşereler içerisinde sağlık ve ekonomik yönden en önemli yeri işgal etmektedir.
   Nurdağı Belediyesi sivrisinek mücadelesine önem vermektedir.

  SİVRİSİNEK İLE MÜCADELE...Sivrisinek kontrol uygulamalarında direk olarak görev yapan personel eğitilmektedir.Halk desteği sağlanmaktadır. .Sivrisinek potansiyel üreme ve yaşam alanları ekiplerimizce tesbiti yapılmaktadır.  sivrisinek üreme alanları ekiplerimiz tarafından bilinmekte ve rutin olarak ilaçlanmaktadır.Çevre düzenlenmesi, larva üreme alanlarının drenaj kanalları açılması, çukurların doldurulması, birikinti ve bataklıkların kurutulması sucul bitkilerin temizlenmesi vb. gibi düzenlemeler yıl boyunca gerekli birimlere bildirilerek yapılmaktadır. Kimyasal ilaçlarla larva ve ergin sivrisinek mücadelesinde aktif olarak kullanılmaktadır.
  • ...KARASİNEKLE MÜCADELE  Nurdağı Belediyesi Karasinekle mücadelede yine halk sağlığıında önem taşıyan bir çok hastalığın yayılmasına önemli rolü olduğu için dikkatle izlemekte ve tedbirler almaktadır.
  • Karasinek üreme ve beslenme yerlerinin ortadan kaldırılması için önlem alınmaktadır.
   3..HAMAMBÖCEĞİ İLE MÜCADELE 

    Özellikle Kanal kapaklarından kanallarda kimyasal ilaçlarla ergin hamamböceği mücadelesi yapılmaktadır. Özellikle bu işlemler yumurta bırakmadan önce yapılmaktadır.