(0342) 671 4033

Nurdağı E-ngelli veri Tabanı Projesi


Engelli bireyler için üretilen projelerin amacına tam olarak ulaşması için Nurdağın’da yaşamını sürdüren engellilerin, kayıt altına alınmasını sağlamaktayız.

 Engellilere yönelik hizmetlerin düzenli, etkin ve verimli bir şekilde yürütülmesini temin etmek için; Engelliler ile ilgili yerel stratejinin oluşmasına yardımcı olmak, Engellilerin problemlerini tespit etmek ve bunların çözüm yollarını araştırma amacı doğrultusunda Nurdağın’da bulunan kurumlar arasındaki etkin ve verimli şekilde işbirliği ile koordinasyonun sağlanması her şeyden önce çağdaş bilgi teknolojilerini kullanmaktan geçmektedir. Engellilerle ilgili olarak yapılacak çalışmaların ve planların, etkin ve verimli bir biçimde yapılabilmesi için Engellilerle ilgili güncel ve geçerli bilgilerin araştırmalar yoluyla elde edilmesine ve derlenmesine ihtiyaç duyulmaktadır. Engellilik konusunda strateji üretmek için istatistiki veriler yeterlidir ancak hizmet sunmak gerektiğinde mutlaka kayda dayalı verilere, veritabanına ihtiyaç duyulmaktadır. Engellilere yönelik sunulan hizmetlerin etkin ve verimli olarak yürütülebilmesi için Engelli bireylere ulaşmak en temel gerekliliktir.

Nurdağı Belediyesi Nurdağın’da ikamet eden engelli vatandaşlarımızın kişisel ve engellilikle ilgili bilgilerinin merkezi bir veri tabanında yer almasını sağlamak, bu bilgileri yine engellilere hizmet sunan sosyal taraflarla paylaşmakta ve engelli politikalarını buna göre belirlemektir. Belediyemiz bünyesinde oluşturulan Yerel Engelliler Veri tabanı tarafından %40 ve üzeri engelli sağlık kurulu raporu almış engelli bireylerin verilerinin derlenmesi ile oluşturulmuştur