(0342) 671 4182

Belediye Başkanımız Sayın Mehmet YILDIRIR, 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Belediye Başkanımız Sayın Mehmet YILDIRIR, 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Düşünce ve ifade özgürlüğünün en etkili aracı durumunda bulunan basın, demokrasimizin vazgeçilmez en önemli kurumlarından biridir. Basın, haberdar etme görevinin yanı sıra toplumu bilgilendirmekte bu nedenle sahip olduğu rol son derece önemlidir. Habercilikte, yani halkın gerçekleri öğrenme hakkının yerine getirilmesinde temel unsur basındır.

Basın, yurttaşla devlet arasındaki iletişimin sağlanması, kamuoyu oluşturulması gibi önemli görev ve sorumluluklar üstlenmektedir. Doğru, yansız ve hızlı biçimde bilgi ve haber vererek, olumsuzlukları sorgulayıp, kamu yararını ilgilendiren konu ve olaylarda kamuoyu oluşturmaktadır. Kişisel hak ve özgürlükleri temel alarak, tarafsız bir anlayışla çalışmalarını yürüten basın, demokratik toplumların en önemli güvencelerinden biridir. Doğru bilgilerle donatılmış, kendine güvenli daha ileri bir toplum için basının güvenirliği ve tarafsızlığı ne kadar önemliyse, bunun sağlanabilmesi için basının görevini özgürce yapabilmesi de o ölçüde önemlidir. Yazılı, görsel gerekse işitsel kanallar aracılığı ile yaşadığımız bölge ve tüm dünyada var olan gelişmeler hakkında her türlü bilgiye süratle kavuşmamızı sağlayan, aynı zamanda halkımız ve devletimiz arasındaki iletişimi de sağlayarak adeta bir köprü vazifesi gören, büyük bir fedakarlık ve özveri içerisinde çalışmalarını yürütmekte olan değerli basın mensuplarımızın "24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramını" en içten duygularımla kutlarım.