(0342) 671 4182

İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ İLANI GÖZLÜHÜYÜK MAHALLESİ

  İlçemiz Gözlühüyük Mahallesi N37-C-11-B-03-B, N37-C-12-A-04-A, N37-C-12-A-04-D, N37-C-11-B-03-C paftaları, 101 ada 16 parselde nolu taşınmazda konut ve park alanı1/1000 ölçekli uygulama imar plan değişikliği 04.05.2018 tarih 31 sayılı Belediye Meclisimizin kararı ve 13.07.2018 tarih 439 sayılı Gaziantep Büyükşehir Belediyesi meclisince onaylanmıştır.   

Onaylanan söz konusu hazırlanan 1/1000 ölçekli  uygulama imar planı tadilatının Belediyemiz ilan panosunda  3194 sayılı imar kanunun 8/b maddesi gereği 04.09.201ile 03.10.2018

tarihleri arasında askıya çıkarılmıştır.

isteyen vatandaşların mesai saatleri içerisinde görebilir


gozluhoyuk-öneri-_1a5965.pdf         gozluhoyuk-mevcut_30de24.pdf