(0342) 671 4033

İlçemiz Yeni Mahalle


mevcut (1)_0947c8.pdf   öneri_155132.pdf


İlçemiz Yeni Mahalle N37d-10b paftası, 1480, 1481 ve 1482 parselde kayıtlı taşınmazların A+LPG satış ve servis istasyonu olarak hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar plan değişikliği Belediye Meclisimizin 06.03.2019 tarih ve 15 sayılı kararı ve 17.05.2019 tarih 177 sayılı Gaziantep Büyükşehir Belediyesi meclisince onaylanmıştır.  

            Onaylanan söz konusu hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar plan tadilatının Belediyemiz ilan panosunda 3194 sayılı imar kanunun 8/b maddesi gereği, 24.06.2019- 23.07.2019 tarihleri arasında 1 ay süre ile Belediyemiz ilan panosunda askıya çıkarılmıştır.

            İsteyen vatandaşların mesai saatleri içerisinde görebilir