(0342) 671 4033

İlçemiz Tapunun Bademli Mahallesi N37-c-06-a-2-a paftası.

  İlçemiz Tapunun Bademli Mahallesi N37-c-06-a-2-a paftası, 140 ada 25 nolu parselin kuzeyinde bulunan,imar planında park alanı sınırları içerisinde kalacak şekilde yolun olduğu yönde 8,00m diğer yönden 4,00 m olacak şekilde 32,00 m2 lik kısmın trafo alanı olarak hazırlanan 1/1000 ölçekli  uygulama imar plan değişikliği Belediye meclisimizin 02.08.2019 tarih ve  35 sayılı kararı ve  Gaziantep Büyükşehir  Belediye  Meclisinin 13.09.2019 tarih ve 362 sayılı kararı ile onaylanmıştır.

   Onaylanan söz konusu hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar plan tadilatının belediyemiz ilan panosunda ve Belediyemizin internet sitesinde 3194 sayılı imar kanunun 8/b maddesi gereği , 15.10.2019--15.11.2019 tarihleri arasında 1 ay süre ile Belediyemiz ilan panosunda askıya çıkarılmıştır.