(0342) 671 4182

696 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin 127.Maddesinin Geçici 24. Maddesi Gereği Belediyemizde Hizmet Alımı kapsamında Çalışan işçilerimizin Belediyemiz İktisadi Teşekkülünde (BİT) İşçi Statüsüne Geçiş Başvuru Sonuçları

KARAR TARİHİ:14/02/2018

KARAR NO: 2

 

Tespit Komisyonu, Komisyon Başkanının başkanlığında 14/02/2018 tarihinde saat 14:00'te toplanarak;

24/12/2017 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren, 696 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve 01/01/2018 tarih ve 30288 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımı Sözleşmeleri Kapsamında Çalıştırılmakta Olan İşçilerin Sürekli İşçi Kadrolarına Veya Mahalli İdare Şirketlerinde İşçi Statüsüne Geçirilmesine İlişkin 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Geçici 23. Ve 24. Maddelerin Uygulanmasına Dair Usul Ve Esaslara ilişkin Tebliğ'de, belirtilen kriterler dahilinde Belediye Başkanlığımız tarafından oluşturulan Tespit Komisyonunca yapılan ön inceleme sonucunda; hisselerin %50 sinden fazlasına belediyeler ver bağlı kuruluşlarınca sahip olunan şirketlerde personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı kapsamında çalıştırılmakta olan işçilerin geçiş işlemine tabi tutulmayacakları bildirildiğinden Nurdağı Belediyesinde NURBEL İNŞAAT NAKLİYE TEMİZLİK PAZARLAMA SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.'de çalışan taşeron işçilerden 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin geçici 24. maddesinden faydalanmak üzere yasal süresi içerisinde başvuruda bulunan ve aşağıda ad ve soyadı ile T.C. Kimlik numaraları yer alan kişilerin müracaatlarının kendilerinin zaten bu şirketin çalışanları olmaları nedeni ile HER HANGİ BİR İŞLEM YAPILMASINA GEREK OLMADIĞINDAN evrakların ilgili şirkete verilmesine ve bu kişilerin isimlerinin mezkur Tebliğ'in İlan başlıklı 35. maddesi gereğince, www.nurdagi.bel.tr adresinde ve Belediye ilan panosunda yayımlanmasına Tespit Komisyonunca oy birliğiyle karar verilmiştir.

TC NO

ADI SOYADI

BAŞVURU DURUMU

1

161*****684

FEDAYIL ORÇAN

MÜRACAAT DOSYASININ ŞİRKETE TESLİMİ

2

357*****024

İSMAİL ARSLAN

MÜRACAAT DOSYASININ ŞİRKETE TESLİMİ

3

307*****458

SEYDİ AKSOY

MÜRACAAT DOSYASININ ŞİRKETE TESLİMİ

4

351*****152

ZÜBEYDE YÜZGEÇ

MÜRACAAT DOSYASININ ŞİRKETE TESLİMİ


 NOT:

1-      Bilgilerin güvenliği açısından T.C. Kimlik Numaralarının tamamı yazılmamıştır.