(0342) 671 4182

696 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin 127.Maddesinin Geçici 24. Maddesi Gereği Belediyemizde Hizmet Alımı kapsamında Çalışan işçilerimizin Belediyemiz İktisadi Teşekkülünde (BİT) İşçi Statüsüne Geçiş Başvuru Sonuçları

                                                            NURDAĞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI TESPİT KOMİSYON KARARI

KARAR TARİHİ:14/02/2018

KARAR NO:1

 

Tespit Komisyonu, Komisyon Başkanının başkanlığında 14/02/2018 tarihinde saat 14:00'te toplanarak;

24/12/2017 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren, 696 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve 01/01/2018 tarih ve 30288 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımı Sözleşmeleri Kapsamında Çalıştırılmakta Olan İşçilerin Sürekli İşçi Kadrolarına Veya Mahalli İdare Şirketlerinde İşçi Statüsüne Geçirilmesine İlişkin 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Geçici 23. Ve 24. Maddelerin Uygulanmasına Dair Usul Ve Esaslara ilişkin Tebliğ'de, belirtilen kriterler dahilinde Belediye Başkanlığımız tarafından oluşturulan Tespit Komisyonunca yapılan ön inceleme sonucunda; 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin geçici 24. maddesinden faydalanmak üzere yasal süresi içerisinde başvuruda bulunan ve aşağıda ad ve soyadı ile T.C. Kimlik numaraları yer alan kişilerin müracaatlarının, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin geçici 24. maddesinde; "İl özel idareleri ve belediyeler ile bağlı kuruluşlarında ve bunların üyesi olduğu mahalli idare birliklerinde, birlikte veya ayrı ayrı sermayesinin yarısından fazlası il özel idareleri, belediyeler ve bağlı kuruluşlarına ait şirketlerde 4734 sayılı Kanun ve diğer mevzuat hükümleri uyarınca personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alım sözleşmeleri kapsamında yükleniciler tarafından 4/12/2017 tarihi itibariyle çalıştırılmakta olanlar" hükmü ile 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 62. maddesinin e bendinin 2 nolu alt bendinde belirtilen esaslara uygun oldukları ve bu kişilerin isimlerinin mezkur Tebliğ'in İlan başlıklı 35. maddesi gereğince, www.nurdagi.bel.tr adresinde ve Belediye ilan panosunda yayımlanmasına Tespit Komisyonunca oy birliğiyle karar verilmiştir.


696 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin 127.Maddesinin Geçici 24. Maddesi Gereği Belediyemizde Hizmet Alımı kapsamında Çalışan işçilerimizin Belediyemiz İktisadi Teşekkülünde (BİT) İşçi Statüsüne Geçiş Başvuru Sonuçları

TC NO

ADI SOYADI

BAŞVURU DURUMU

1

432*****702

ADEM ÇETİN

KABUL

2

460*****682

ADNAN BAYAT

KABUL

3

424*****590

AHMET AKDELUN

KABUL

4

472*****362

ALİ AKSU

KABUL

5

373*****204

ALİ BÜLBÜL

KABUL

6

152*****848

ALİ DİLEK

KABUL

7

370*****340

ALİ KILIÇ

KABUL

8

477*****336

ALİ KURULUR

KABUL

9

477*****608

ALİ KURULUR

KABUL

10

331*****052

ALİ ÖZBESNİLİ

KABUL

11

144*****460

ARAP AYITGIN

KABUL

12

340*****060

ARİF FİDAN

KABUL

13

230*****854

AZİZ UYGUN

KABUL

14

130*****086

BEDRİYE PINAR OKAN

KABUL

15

370*****582

BURAK ARTAR

KABUL

16

466*****892

BÜNYAMİN ERTOSUN

KABUL

17

488*****218

DURAN KILIÇ

KABUL

18

351*****006

DUYGU YILDIRIM

KABUL

19

248*****952

EMRAH DİLEK

KABUL

20

163*****682

ERDAL YILMAZER

KABUL

21

160*****854

ERDOĞAN EROL

KABUL

22

130*****886

ERGÜN GÜNEŞ

KABUL

23

233*****684

ERGÜN KÜTÜK

KABUL

24

311*****424

ERHAN KARA

KABUL

25

390*****362

EROL COŞKUN

KABUL

26

150*****436

FERHAT BARAN YÜKSEL

KABUL

27

229*****022

GÖKHAN DAMLA

KABUL

28

410*****630

HACİ GÜLSOY

KABUL

29

424*****074

HALİL YAŞAR

KABUL

30

384*****740

HALİME GÜZ

KABUL

31

271*****270

HAMİT SEYMEN

KABUL

32

458*****460

HASAN BAHÇE

KABUL

33

147*****852

HASAN GÜL

KABUL

34

319*****880

HASAN ŞANLI

KABUL

35

404*****666

HÜSEYİN DURMAZ

KABUL

36

106*****820

HÜSEYİN MURAT

KABUL

37

385*****884

HÜSEYİN TOPRAK

KABUL

38

161*****882

İBRAHİM AVCI

KABUL

39

154*****412

İBRAHİM CİHANĞİR

RET

40

333*****576

İSMAİL YILMAZ

KABUL

41

122*****472

KALENDER KAVAK

KABUL

42

371*****150

KEMAL KILIÇ

KABUL

43

109*****594

KERİM YİĞİT

KABUL

44

696*****848

MAHMUT BEKMEZCİ

KABUL

45

285*****642

MAHMUT GÜRCAN

KABUL

46

252*****918

MEHMET AKİF DEMİR

KABUL

47

152*****708

MEHMET ÇELİK

KABUL

48

349*****560

MEHMET ÇETİN

KABUL

49

199*****476

MEHMET ÇAKMAK

KABUL

50

118*****184

MEHMET EKER

KABUL

51

426*****364

MEHMET GÜLER

KABUL

52

143*****922

MEHMET KARALI

KABUL

53

468*****814

MEHMET KARAKUŞ

KABUL

54

131*****458

MEHMET KILIÇ

KABUL

55

247*****878

MEHMET ŞEVKİ UÇAR

KABUL

56

329*****192

MEMİK GİLGİL

KABUL

57

450*****654

METİN DEMİRDELEN

KABUL

58

470*****582

MERT ÇALIŞKAN

KABUL

59

264*****962

MUHAMMED BİLAL CANDEMİR

KABUL

60

332*****764

MUHSİN DOĞAN

KABUL

61

293*****642

MUSA GÖĞEBAKAN

KABUL

62

477*****336

MUSTAFA BAHAR

KABUL

63

179*****802

MUSTAFA DEMİRCİ

KABUL

64

450*****872

MUSTAFA GÜL

KABUL

65

400*****248

MUSTAFA KEMAL ÇELİK

KABUL

66

439*****564

MUSTAFA KUŞ

KABUL

67

316*****522

NAZMİYE ÖZTÜRK

KABUL

68

307*****062

OSMAN AKSOY

KABUL

69

187*****836

OSMAN ÇAM

KABUL

70

300*****232

OSMAN ÖNAL

KABUL

71

334*****536

ÖKKEŞ DİNÇER

KABUL

72

415*****684

ÖKKEŞ ÇELİK

KABUL

73

358*****208

ÖKKEŞ YETER

KABUL

74

127*****550

ÖKKEŞ CÖMERT

KABUL

75

127*****646

ÖMER GÜLTEKİN

KABUL

76

399*****972

SERKAN BABACAN

KABUL

77

503*****310

SEYFULLAH BAHAR

KABUL

78

303*****744

SÜLEYMAN ÇAKMAK

KABUL

79

178*****562

TEKİN EROL

KABUL

80

475*****372

TEVFİK ÇETİN

KABUL

81

415*****744

UĞUR AKBULUT

KABUL

82

234*****950

YUSUF YILMAZ

KABUL


NOT:

1-      Bilgilerin güvenliği açısından T.C. Kimlik Numaralarının tamamı yazılmamıştır.

2-      İlana ilişkin itirazların tespit komisyonuna iletilerek değerlendirilmesini teminen 20/02/2018-22/02/2018 Tarihleri arasında, daha önce başvuru yaptıkları birime (Belediye evrak kayıt bürosuna) elden yazılı olarak başvurulması gerekmektedir.